RETURNS

Potrošnik ima pravico v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, pri pogodbah, sklenjenih na daljavo in zunaj poslovnih prostorov možnost, da v 14 dneh odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo za to potrebno navesti razloge za odstop. Za odstop od pogodbe oziroma naročila se smatra posredovanje izpolnjenega obrazca za odstop od pogodbe v roku 14 dni od prevzema pošiljke na e-poštni naslov info@ironstar-fit.com. Možnost odstopa velja zgolj za potrošnike in ne velja za pravne osebe, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Kupec, kateri odstopa od pogodbe oziroma naročila, mora izdelek/ izdelke vrniti skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe, najkasneje 14 dni po poslanem obvestilu o odstopu. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Edini strošek, ki bremeni kupca / potrošnika v primeru odstopa od pogodbe je strošek vračila blaga, kateri se v primeru pošiljanja obračuna po veljavnem ceniku dostavne službe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

Kupec je pri tem dolžan poravnati tudi morebitno nastalo škodo na izdelkih ali embalaži. Izdelke kupec vrne kot paketno pošiljko. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa in izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe. 

Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe blago vrniti na naslov prodajalca. Šteje se, da je blago pravočasno vrnjeno, če je poslano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim osebnim potrebam in zaradi svoje narave ni primeren za vračilo.

Odstop od pogodbe prav tako ni mogoč v naslednjih primerih, ko prodajalec ugotovi, da je vrnjeno blago poškodovano ali da se vrnjena količina ne ujema.

Za lažje razumevanje pravic o vračilu izdelkov, citiramo pojasnilo tržnega inšpektorata (vir: Informacije - Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 20. januar 2012, številka 3): »Pri pravici do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, je treba vedeti, da gre za odstop od pogodbe, ne da bi bilo s stvarjo samo karkoli narobe, pač pa gre ta pravica potrošniku že zaradi same narave pogodbe – sklenitev pogodbe na daljavo. Pri pravici do odstopa od pogodbe namreč ne gre za to, da potrošnik ne bi vedel, kaj kupuje (načeloma potrošnik tudi pri ostalih stvareh ve, kaj naroča), temveč zgolj za to, da o svoji odločitvi v zakonsko predvidenem roku premisli in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe. Prav tako je treba vedeti, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). 
Tako potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na preizkušnjo, kjer bi bil preizkus blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi. Potrošnik tako sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje«, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobene pravice več, pač pa samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev o nakupu in v primeru, da je bila ta odločitev prenagljena, spremeni svojo odločitev in odstopi od pogodbe, ne daje pa mu pravice uporabe blaga«.

Obrazec za odstop od pogodbe

Kupcu se v primeru odstopa od pogodbe vrne celotna kupnina v najkrajšem času oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Vračilo prejetih plačil lahko prodajalec zadrži do prevzema vrnjenega blaga. Vračilo se izvaja z nakazilom zneska na vaš TRR (osebni račun), zato mora kupec na obrazcu za odstop od pogodbe vnesti tudi številko osebnega računa.

Obrazec za odstop od pogodbe najdete TUKAJ.